σεμιδίνη

η, Ν
συν. στον πληθ. οι σεμιδίνες
χημ. κοινή ονομασία τών ο-αμινοδι-φαινυλαμινών και τών π-αμινοδι-φαινυλαμινών, οι οποίες παρασκευάζονται από το υδραζωβενζόλιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.